CIS BET | Dofinansowane przez Unię Europejską

Realizacja projektu pn. „Wzrost zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku modernizacji hali produkcyjnej oraz zmiany procesu produkcji.”

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek uzyskał dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 na realizację projektu pn. „Wzrost zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku modernizacji hali produkcyjnej oraz zmiany procesu produkcji.”
Celem projektu jest wzrost oszczędności energii końcowej oraz energii pierwotnej poprzez realizację przedsięwzięć wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytu efektywności energetycznej.
Bezpośrednim Beneficjentem realizowanego projektu (otrzymującym wsparcie) jest Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek.
W ramach realizowanego projektu planowane są następujące działania, które wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego hali produkcyjnej:

1) Ocieplenie ścian hali produkcyjnej;
2) Ocieplenie dachu hali produkcyjnej;
3) Modernizacja/wymiana stolarki okiennej w hali produkcyjnej;
4) Wymiana drzwi/bram w hali produkcyjnej;
5) Modernizacja systemu ogrzewania z zastosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła z automatyką i zmniejszenie strat ciepła w hali produkcyjnej;
6) Wykonanie wentylacji z optymalizacją strumienia objętości powietrza doprowadzanego do hali produkcyjnej.

W ramach realizowanego projektu planowane są następujące działania, które wynikają z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej:
1) Zmiana technologii produkcji powodująca zmniejszenie zużycia energii poprzez eliminację procesu naparzania elementów betonowych modyfikacja linii technologicznej do produkcji prefabrykatów betonowych;
2) Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
3) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,4 kWp na dachu hali produkcyjnej (energia dla potrzeb produkcji).

Planowane do osiągnięcia rezultaty projektu:
1) Roczna oszczędność energii na poziomie 298,67 MWh;
2) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej z wartości 609,07 MWh/rok na 310,4 MWh/rok;
3) Wielkość unikniętej emisji CO2 na poziomie 30 ton/rok w wyniku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,4kW;
4) Zdolność wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 43 MWh;
5) Wyeliminowanie oleju opałowego do ogrzewania hali.

Wartość projektu: 3 201 611,99 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 239 888,39 PLN

Scroll to Top