Płyty drogowe zbrojone

Produkcja wraz z transportem na terenie całego kraju. Posiadamy samochody ciężarowe wyposażone w żurawie samowyładowcze-HDS.

Zastosowanie:
Płyty drogowe mają zastosowanie na tymczasowe place manewrowe, drogi dojazdowe na plac budowy dla samochodów ciężarowych. Płyty zbrojone siatką przestrzenną przeznaczone do ruchu pojazdów o nacisku na oś do 120 kN . Płyty należy układać na nośnym podłożu gruntowym o nośności 30 kN/m2. Płyty wykonywane są zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez uprawnionego projektanta oraz zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ IBDiM nr AT/2009-03-2528. Wystawiamy deklaracje właściwosci użytkowych. W każdej płycie zagnieżdżone są 4 uchwyty montażowe.

Możemy wyprodukować płyty drogowe w następujących wymiarach:
300 x 150 x 15 cm
300 x 100 x 15 cm
300 x 150 x 18 cm
300 x 100 x 18 cm

Płyty drogowe

Płyty dachowe korytkowe DKZ

Płyty dachowe korytkowe występują w dwóch odmianach tj. otwarte (DKO) i zamknięte (DKZ) . Płyty produkowane są w formach stalowych i po włożeniu odpowiedniej siatki wibrowane są na stołach wibracyjnych. Płyty przeznaczone są do wykonywania przykryć dachowych. Niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Standardowo płyty produkowane są w następujących wymiarach:
(Istnieje możliwość wykonania płyt o innych wymiarach.)

DKZ 330 x 60
DKZ 300 x 60
DKZ 270 x 60
DKZ 240 x 60
DKZ 210 x 60
DKZ 180 x 60
DKZ 330 x 30
DKZ 300 x 30
DKZ 270 x 30
DKZ 240 x 30
DKZ 210 x 30
DKZ 180 x 30

Parametry techniczne:
maksymalne obciążenie zewnętrzne: 2,65kN/m2
szerokość modularna: 30 cm i 60 cm
długość: od 180 cm do 300 cm w przedziale co 30cm
wysokość: 11 cm
grubość płyty górnej 2,5 cm
klasa betonu: C20/25
minimalna głębokość oparcia: 4 cm

Przydatne informacje

MONTAŻ
Płyty dachowe korytkowe DKZ układa się na przygotowanych podporach z
odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą być układane ręcznie, bądź za pomocą sprzętu montażowego. Spoiny między płytami należy wypełnić zaprawą cementową. Dla wyrównania powierzchni, płyty zaciera się warstwą zaprawy cementowej.

SKŁADOWANIE
Płyty dachowe korytkowe DKZ należy składować w pozycji wbudowania, na równym, utwardzonym podłożu, na drewnianych podkładkach, umieszczonych w odległości max 100cm od krawędzi płyty.

ZASADY ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU I TRANSPORTU
Załadunek i rozładunek płyt, powinien odbywać się przy użyciu zawiesia
linowego. Płyty należy układać długością w kierunku jazdy Płyty muszą
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i związane pasami
transportowymi Fundamenty do budowy tarasu.

Szybki i bezpieczny transport

Scroll to Top