KARTY KATALOGOWE

Słupy żelbetowe telekomunikacyjne

Karta katalogowa słupa SŻT – 7 (pdf)
Karta katalogowa słupa SŻT – 8,5 (pdf)

Słupy żelbetowe energetyczne

Szczudła żelbetowe

Belki

Obejmy

Śruby wsporniki

Studnie telekomunikacyjne Typ SK

Studnie telekomunikacyjne Typ SKR

Studnie telekomunikacyjne Typ SKM

Studnie telekomunikacyjne Typ SKO

Pierścienie podwyższające do studni teletechnicznych

Zwieńczenia Typ Ciężki RC oraz Zwieńczenia Typ lekki RL

Rama lekka RL

Rama ciężka RC

Pokrywy lekkie z zamkiem ryglowym

Pokrywa lekka PL

Pokrywa ciężka PC

Pokrywa ciężka z zamkiem ryglowym

Słupki

Słupki oznaczeniowe gazociągu

Płyty

Nadproża żelbetowe

Kanał energetyczny

Fundamenty

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Instrukcje: przeznaczenia, transportu, składowania

Instrukcje - betonowanie w obniżonych warunkach temperaturowych, pielęgnacja betonu

Instrukcja montażu - studnie kablowe

Słupy żelbetowe - telekomunikacyjne

Słupy żelbetowe - energetyczne

Szczudła żelbetowe typ A-1

Studnie telekomunikacyjne typ SK

Studnie telekomunikacyjne typ SKR

Studnie telekomunikacyjne typ SKM

Studnie telekomunikacyjne typ SKO

Płyty drogowe

Nadproża budowlane L-19

Słupki oznaczeniowe gazociągu

DEKLARACJE

Deklaracje właściwości użytkowych

DWU - Słupy żelbetowe

DWU - Odciągi

DWU - Płyty dachowe

DWU - Płyty drogowe

DWU - Nadproża l-19

DWU - Studnie

DWU - Rama

DWU - Pokrywa

DWU - Zwieńczenie

DWU - Pierścienie

DWU - Słupki oznaczeniowe

DWU - Słupki gazowe

DWU - Szczudła

DWU - Beton

DWU - Belki ustojowe

Scroll to Top