Telekomunikacja i Energetyka

Słupy żelbetowe, studnie betonowe

Energetyka
Słupy energetyczne ŻN-10/200
Słupy energetyczne ŻN-12/200
Belki ustojowe
Kanał energetyczny

Telekomunikacja
Słup telekomunikacyjny – SŻT-7
Słup telekomunikacyjny – SŻT-8,5
Szczudła typ A-1
Belki ustojowe
Odciągi do słupów żelbetowych
Pierścienie podwyższające (dystansowe) ramę studni
Pierścień do podwyższenia studni SKR-2
Ramy i pokrywy do studni kablowych
Słupki oznaczeniowe

Studnie kablowe
Pierścienie podwyższające do studni
Studnie kablowe typu SK
Studnie kablowe typu SKR
Studnie kablowe typu SKM
Studnia kablowa typu SKO
Zabezpieczenia studni ZPRC (typu PIOCH)

Telekomunikacja i energetyka

Produkcja prefabrykatów, transport w całym kraju

Przykładowe realizacje

Słup telekomunikacyjny - SŻT-8,5

Słupy żelbetowe SŻT – 8,5 m stosowane są przy budowie i eksploatacji
telekomunikacyjnych linii napowietrznych.
Dane techniczne:
długość – 8,5 m
ciężar – 460 kg
klasa wytrzymałości betonu – C30/37
objętość betonu – 0,196 m3 stal zbrojenie.

Słup żelbetowy SŻT-8,5 m

Szczudła typ A-1

Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1
Szczudło żelbetowe typ A-1 lub szczudło żelbetowe typ B to fundament
żelbetowy służący do posadowienia słupa drewnianego w gruncie. Szczudło
w celu ustabilizowani w gruncie może zostać wzmocnione belką ustojową
BUC. Do przykręcenia słupa drewnianego do szczudła służy obejma stalowa
OB-18.

Szczudło A-1
Szczudło A-1

Szczudła typ A-1

Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1
Szczudło żelbetowe typ A-1 lub szczudło żelbetowe typ B to fundament
żelbetowy służący do posadowienia słupa drewnianego w gruncie. Szczudło
w celu ustabilizowani w gruncie może zostać wzmocnione belką ustojową
BUC. Do przykręcenia słupa drewnianego do szczudła służy obejma stalowa
OB-18.

Słupki referencyjne

Słupki referencyjne o wymiarach 140 cm x 14 cm x 12 cm (długość x szerokość x grubość) służą do oznaczania punktów charakterystycznych np. drogi.

słupki referencyjne

Słupki gazowe

Słupek gazowy niski – produkowany wg normy ZN-G-3003 zbrojenie wg.
standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo producenta, rok
produkcji. Słupek gazowy wysoki produkowany wg normy ZN-G-3003
zbrojenie wg. standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo
producenta, rok produkcji standardowo słupki nie malowane.

Słupki gazowe
Słupki gazowe

Słupki gazowe

Słupek gazowy niski – produkowany wg normy ZN-G-3003 zbrojenie wg.
standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo producenta, rok
produkcji. Słupek gazowy wysoki produkowany wg normy ZN-G-3003
zbrojenie wg. standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo
producenta, rok produkcji standardowo słupki nie malowane.

Pierścienie do studni SKR-2

Pierścienie studni SKR- 2 – produkowane są jako nadstawki (montowane
pomiędzy skorupa dolna i górną) do typowych studni SKR-2
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III.

Pierścień do podwyższenia studni SKR-2

Studnie kablowe typ SK

Pierścienie studni SK- 6 – produkowane są jako nadstawki (montaż
pomiędzy skorupa dolna a górna) do typowych studni SK-6
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III.

Studnie kablowe typ SK
Studnie kablowe typ SK

Studnie kablowe typ SK

Pierścienie studni SK- 6 – produkowane są jako nadstawki (montaż
pomiędzy skorupa dolna a górna) do typowych studni SK-6
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III.

Belki ustojowe

Belki ustojowe żelbetowe BUT, BUC, BUP – przeznaczone są do wzmacniania
ustoju słupów telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Belki ustojowe

Ramy i pokrywy do studni kablowych

Ramy typ ciężki B-125 do studni kablowych
Ramy typ lekki A-15 do studni kablowych
Rama – Rl2 która wraz z pokrywami( PL1w+ PL1p) stanowi komplet, przeznaczona jest do przykrycia studni kanalizacji kablowej o klasie wytrzymałości A-15.

Ramy i pokrywy do studni kablowych
Ramy i pokrywy do studni kablowych

Ramy i pokrywy do studni kablowych

Ramy typ ciężki B-125 do studni kablowych
Ramy typ lekki A-15 do studni kablowych
Rama – Rl2 która wraz z pokrywami( PL1w+ PL1p) stanowi komplet, przeznaczona jest do przykrycia studni kanalizacji kablowej o klasie wytrzymałości A-15.

Studnie kablowe typ SKR

Studnia kablowa SKR-1 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci
rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję
studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej. Dane techniczne Studnia
kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa. korpus żelbetowy.

Studnia kablowa SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci
kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej. Może pełnić również
funkcję studni odgałęźnej lub narożnej. Dane techniczne Studnia kablowa
żelbetowa wykonana jako dwuelementowa korpus.

Studnie kablowe typ SKR
Studnie kablowe typ SKR

Studnie kablowe typ SKR

Studnia kablowa SKR-1 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci
rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję
studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej. Dane techniczne Studnia
kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa. korpus żelbetowy.

Studnia kablowa SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci
kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej. Może pełnić również
funkcję studni odgałęźnej lub narożnej. Dane techniczne Studnia kablowa
żelbetowa wykonana jako dwuelementowa korpus.

Odciągi do słupów żelbetowych

Na zakończeniach linii oraz w miejscach gdzie linia zmienia swój kierunek słup powinien być „naciągnięty” Rolę tą spełnia odciąg wraz z linką stalową przymocowaną do słupa za pomocą haka.

Odciągi do słupów żelbetowych
Odciągi do słupów żelbetowych

Odciągi do słupów żelbetowych

Na zakończeniach linii oraz w miejscach gdzie linia zmienia swój kierunek słup powinien być „naciągnięty” Rolę tą spełnia odciąg wraz z linką stalową przymocowaną do słupa za pomocą haka.

Pełna lista produktów wraz ze specyfikacją

Energetyka

Słupy energetyczne ŻN-10/200
Produkcja słupów na potrzeby budowy linii telekomunikacyjnych ( SŻT-7 m ; SŻT-8,5 m); oraz słupy do budowy lub remontów linii energetycznych (ŻN-10/200 m; ŻN-12/200 m) Słupy żelbetowe ŻN – 10 m stosowane są przy budowie i eksploatacji energetycznych i telekomunikacyjnych linii napowietrznych.
Wykonany wg normy: PN-EN 12843:2008.

Słupy energetyczne ŻN-12/200
Produkcja słupów na potrzeby budowy linii telekomunikacyjnych ( SŻT-7 m ; SŻT-8,5 m); oraz słupy do budowy lub remontów linii energetycznych (ŻN-10/200 m; ŻN-12/200 m) Słupy żelbetowe ŻN – 12 m stosowane są przy budowie i eksploatacji energetycznych i telekomunikacyjnych linii. napowietrznych.
Wykonany wg normy: PN-EN 12843:2008

Belki ustojowe
Belki ustojowe do słupów energetycznych: U-85, U-130, B-60, B-80, B-100
Belki ustojowe żelbetowe B-60, B-80, B-100, B90 – przeznaczone są do
wzmacniania ustoju słupów telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Kanał energetyczny
Produkujemy kanały energetyczne żelbetowe które służą do układania kabli
energetycznych. Kanał energetyczny służy do układania kabli. Wymiary
wew. kanału – dł./ szer/wys. – 100 x 98 x 74 cm

Telekomunikacja

Słup telekomunikacyjny – SŻT-7
Słupy telefoniczne 7 m
Słupy żelbetowe produkujemy od ponad 30 lat. Produkcja słupów na potrzeby budowy linii telekomunikacyjnych ( SŻT-7 m ; SŻT-8,5 m); oraz słupy do budowy lub remontów linii energetycznych (ŻN-10/200 m; ŻN-12/200 m)

Słupy telekomunikacyjne – SŻT
Słupy żelbetowe SŻT – 7 m stosowane są przy budowie i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych.
Dane techniczne:
długość – 7,0 m
ciężar – 330 kg
klasa wytrzymałości betonu – C30/37
objętość betonu – 0,133.

Słup telekomunikacyjny – SŻT-8,5
Słup telefoniczny 8,5 m
Produkcja słupów na potrzeby budowy linii telekomunikacyjnych ( SŻT-7 m ; SŻT-8,5 m); oraz słupy do budowy lub remontów linii energetycznych (ŻN-10/200 m; ŻN-12/200 m) Słupy żelbetowe SŻT – 8,5 m stosowane są przy budowie i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych.
Dane techniczne:
długość – 8,5 m
ciężar – 460 kg
klasa wytrzymałości betonu – C30/37
objętość betonu – 0,196 m3
stal zbrojenie.

Szczudła typ A-1
Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1
Szczudło żelbetowe typ A-1 lub szczudło żelbetowe typ B to fundament żelbetowy służący do posadowienia słupa drewnianego w gruncie. Szczudło w celu ustabilizowani w gruncie może zostać wzmocnione belką ustojową BUC. Do przykręcenia słupa drewnianego do szczudła służy obejma stalowa
OB-18.

Belki ustojowe
Belki ustojowe żelbetowe BUT, BUC, BUP – przeznaczone są do wzmacniania ustoju słupów telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Odciągi do słupów żelbetowych
Na zakończeniach linii oraz w miejscach gdzie linia zmienia swój kierunek słup powinien być „naciągnięty” Rolę tą spełnia odciąg wraz z linką stalową przymocowaną do słupa za pomocą haka.

Pierścienie podwyższające (dystansowe) ramę studni
Pierścienie studni SKR – produkowane są jako nadstawki do wszystkich typów studni SKR. Pierścień jest integralną częścią studni na którą posiadamy deklaracje zgodności – Nr 08/2012
Dane techniczne:
wysokość: h = 10cm; h = 20cm; h = 30cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III; A-0

Pierścień do podwyższenia studni SKR-2
Produkujemy pierścienie do podwyższenia korpusu studni SKR-2 o 30 cm lub wielokrotność np. 2 x 30 cm itd. Dzięki zastosowaniu pierścienia podwyższającego zwiększa się wysokość komory studni np. do 162 cm, 192 cm itd.

Ramy i pokrywy do studni kablowych
Ramy typ ciężki B-125 do studni kablowych
Ramy typ lekki A-15 do studni kablowych
Rama – Rl2 która wraz z pokrywami( PL1w+ PL1p) stanowi komplet, przeznaczona jest do przykrycia studni kanalizacji kablowej o klasie wytrzymałości A-15.

Słupki oznaczeniowe
Słupki oznaczeniowe słupki pomiarowe, słupki gazowe.
Słupki oznaczeniowe; SO, SOK, SOM, – stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego jego punktów charakterystycznych.

Słupek graniczny SOG
Słupki graniczne SOG- stosowane są do oznaczania granic i punktów charakterystycznych terenu. Waga słupka 19 kg Klasa wytrzymałości betonu – C20/25.

Słupki gazowe
Słupek gazowy niski – produkowany wg normy ZN-G-3003 zbrojenie wg. standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka znajduję się logo producenta oraz rok produkcji.
Słupek gazowy wysoki produkowany wg normy ZN-G-3003 zbrojenie wg. standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka znajduję się logo producenta oraz rok produkcji. Standardowo słupki nie malowane.

Słupki oznaczeniowe SOM, SOK
Słupki oznaczeniowe typu – SOM, SOK – stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego. Waga słupka 30 kg.

Słupki oznaczeniowe SO
Słupki oznaczeniowe SO – stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego jego punktów charakterystycznych.
Dane techniczne:
techniczne ciężar – 80 kg
klasa wytrzymałości betonu – C20/25
stal zbrojeniowa- A- III; A-0

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP
Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP – stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych, oraz
do wykonania pomiarów prądów błądzących i potencjału elektrycznego powłoki kabla.
Dane techniczne:
ciężar – 80 kg
klasa wytrzymałości betonu – C20/25
stal zbrojeniowa- A- III; A-0

Studnie kablowe
Produkujemy studnie kablowe różnych typów m.in. : studnia kablowa typ SK (SK-1, SK-2, SK-6), studnia kablowa typ SKR (SKR-1, SKR-2), studnie kablowe typ SKO (SKO-1, SKO-2, SKO-4). Nasze studnie zostały wykorzystane do budowy wielu linii teletechnicznych w województwie podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim oraz łódzkim.

Ramy typ lekki A-15 do studni kablowych
Rama – Rl2 która wraz z pokrywami( PL1w+ PL1p) stanowi komplet, przeznaczona jest do przykrycia studni kanalizacji kablowej o klasie wytrzymałości A-15.

Studnia kablowa SK-1
Studnia kablowa SK-1 – przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa. Wyposażenie studni kablowej SK-1: skorupa górna z wbetonowaną rama stalową skorupa dolna pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem.

Studnia kablowa SK-1 – 3 elementowa
Studnia kablowa SK-1(3) – przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa. Wyposażenie studni kablowej SK-1(3): rama lekka A15 pierścień 20 ,lub 30 cm skorupa dolna pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem.

Studnia kablowa SK-2
Studnia kablowa SK-2 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2). Wyposażenie studni kablowej SK-2: skorupa górna skorupa dolna pokrywa A-15.

Studnia kablowa SK-2/1 odgałęźna
Studnia kablowa SK-2/1 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2). Wyposażenie studni kablowej SK-2/1: skorupa górna skorupa dolna pokrywa.

Studnia kablowa SK-6
Studnia SK-6 – jest przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej 6 otworowej (3 otwory w warstwie). Wykonywana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK6/1, SK6/2 – rys.1). Studnie SK-6 posiadają powiększone otwory wylotowe (gardła), umożliwiające wprowadzenie 12 rur fi 100 i tym samym mogą zastąpić studnie SK-12.

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 1550 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 1300 kg
grubość ścian bocznych 9 cm, grubość dna 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni:
rama obetonowana typ ciężki
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rury wspornikowe
wsporniki plastikowe W3

Studnia kablowa SKMP-3
Studnia kablowa SKMP-3 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 9-otworowej (3 otwory w warstwie).
Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa:
– korpus żelbetowy górny o masie m = 2100.

Studnia kablowa SKMP-4
Studnia kablowa SKMP-4 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie). Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa:
– korpus żelbetowy górny o masie m = 2450.

Studnia kablowa SKO-1g
Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)-przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 1-otworowych z rur ø110 mm. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej dla sieci rozdzielczej budowanej z cienkich kabli miedzianych lub światłowodowych.

Studnia kablowa SKO-2 g
Studnia kablowa SKO-2g (głęboka) – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 2-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III
wyposażenie studni kablowej SKO-2
korpus żelbetowy o masie m = 695 kg
płytę denną o masie m = 165 kg
wieniec o masie m = 190 kg
rura wspornikowa
wspornik plastikowy

Studnia kablowa SKO-4
Studnia kablowa SKO-4 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 4-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKO-4
korpus żelbetowy o masie m = 1056 kg
płytę denną o masie m = 264 kg
wieniec o masie m = 190 kg
nakrywa ciężka o masie m=140 kg
rura wspornikowa
wspornik plastikowy

Studnia kablowa SKR-1
Studnia kablowa SKR-1 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa.
korpus żelbetowy o masie m = 633 kg
grubość ścian bocznych 7 cm, grubość dna 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKR-1:
rama obetonowana
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rura wspornikowa
wspornik plastikowy W2

Studnia kablowa SKR-2
Studnia kablowa SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej. Może pełnić również funkcję studni odgałęźnej lub narożnej.
Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 600 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 890 kg
grubość ścian bocznych 9 cm, grubość płyty górnej i dna – 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKR-2
rama obetonowana
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rury wspornikowe
wsporniki plastikowe W2

Pierścienie studni SKR
Pierścienie studni SKR – produkowane są jako nadstawki do wszystkich typów studni SKR. Pierścień jest integralną częścią studni na którą posiadamy deklaracje zgodności – Nr 08/2012
Dane techniczne:
wysokość: h = 10cm; h = 20cm; h = 30cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III; A-0

Pierścienie do studni SKR-2
Pierścienie studni SKR- 2 – produkowane są jako nadstawki (montowane pomiędzy skorupa dolna i górną) do typowych studni SKR-2
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III.

Pierścienie podwyższające do studni SKR
Pierścienie studni SKR – produkowane są jako nadstawki do wszystkich typów studni SKR Pierścień jest integralną częścią studni na którą posiadamy deklaracje zgodności – Nr 08/2012
Dane techniczne:
wysokość: h = 10cm; h = 20cm; h = 30cm; h = 40cm; h = 50cm; h = 60 cm;h = 70 cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III; A-0

Pierścienie podwyższające do studni SK-1
Pierścienie studni SK 1 – produkowane są jako nadstawki do typowych studni SK-1 (montowane pomiędzy skorupa dolna a górną)
Dane techniczne:
wysokość: h = 10cm; h = 20cm; h = 30cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III ;A – 0

Studnie kablowe typu SK

Pierścień do studni SK-6
Pierścienie studni SK- 6 – produkowane są jako nadstawki (montaż pomiędzy skorupa dolną a górną) do typowych studni SK-6
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III; A-0

Studnia kablowa SK-1 – 3 elementowa
Studnia kablowa SK-1(3) – przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa.
Wyposażenie studni kablowej SK-1(3):
rama lekka A15
pierścień 20 ,lub 30 cm
skorupa dolna
pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem

Studnia kablowa SK-2
Studnia kablowa SK-2 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2).
Wyposażenie studni kablowej SK-2:
skorupa górna
skorupa dolna
pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem
rama lekka A15
kolumny wsporcze
wsporniki 2 kablowe

Studnia kablowa SK-2/1 odgałęźna
Studnia kablowa SK-2/1 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2).
Wyposażenie studni kablowej SK-2/1:
skorupa górna
skorupa dolna
pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem
rama lekka A15 gr 6 cm lub 12 cm
kolumny wsporcze
wsporniki 2 kablowe

Studnia kablowa SK-6
Studnia SK-6 – jest przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej 6 otworowej (3 otwory w warstwie). Wykonywana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna. Studnie SK-6 posiadają powiększone otwory wylotowe (gardła), umożliwiające wprowadzenie 12 rur fi 100 i tym samym mogą zastąpić studnie SK-12.

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 1550 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 1300 kg
grubość ścian bocznych 9 cm, grubość dna 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni:
rama obetonowana typ ciężki
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rury wspornikowe
wsporniki plastikowe W3

Studnie kablowe typu SKR

Pierścienie do studni SKR-2
Pierścienie studni SKR- 2 – produkowane są jako nadstawki (montowane pomiędzy skorupą dolną i górną) do typowych studni SKR-2
Dane techniczne:
wysokość: h = 30cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III ;A – 0

Pierścienie studni SKR
Pierścienie studni SKR – produkowane są jako nadstawki do wszystkich typów studni SKR. Pierścień jest integralną częścią studni na którą posiadamy deklaracje zgodności – Nr 08/2012
Dane techniczne:
wysokość: h = 10cm; h = 20cm; h = 30cm; h = 40cm; h = 50cm; h = 60 cm; h = 70 cm;
klasa wytrzymałości betonu C20/25
stal A – III; A-0

Studnia kablowa SKR-1
Studnia kablowa SKR-1 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa.
korpus żelbetowy o masie m = 633 kg
grubość ścian bocznych 7 cm, grubość dna 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKR-1:

rama obetonowana
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rura wspornikowa
wspornik plastikowy W2

Studnia kablowa SKR-1(2)
Studnia kablowa SKR-1(2) – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako dwuelementowa.
korpus żelbetowy dwuelementowy o masie m = 633 kg
grubość ścian bocznych 7 cm, grubość dna 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKR-1(2)

rama obetonowana typ lekki kl. A15
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rura wspornikowa
wspornik plastikowy W2

Studnia kablowa SKR-2
Studnia kablowa SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej. Może pełnić również funkcję studni odgałęźnej lub narożnej.
Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 600 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 890 kg
grubość ścian bocznych 9 cm, grubość płyty górnej i dna – 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKR-2

rama obetonowana
nakrywa zabetonowana pełna
nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
rury wspornikowe
wsporniki plastikowe W2

Studnie kablowe typu SKM

Studnia kablowa SKMP-3
Studnia kablowa SKMP-3 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 9-otworowej (3 otwory w warstwie)
Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 2100 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 2150 kg
grubość ścian bocznych, płyty górnej i dna – 10 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25; stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKMP-3:

rama ciężka obetonowana
nakrywa ciężka z wywietrznikiem
rury wspornikowe
wsporniki kablowe W3

Studnia kablowa SKMP-4
Studnia kablowa SKMP-4 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie).
Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa
korpus żelbetowy górny o masie m = 2450 kg
korpus żelbetowy dolny o masie m = 2500 kg
grubość ścian bocznych – 10 cm
grubość płyty górnej i dna – 12 cm
klasa wytrzymałości betonu C20/25; stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKMP-4 :

rama ciężka obetonowana
nakrywa ciężka z wywietrznikiem
kolumny wsporcze, wsporniki kablowe W3

Studnia kablowa typu SKO

Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)
Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)-przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 1-otworowych z rur ø110 mm. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej dla sieci rozdzielczej budowanej z cienkich kabli miedzianych lub światłowodowych.
Dane techniczne:
klasa wytrzymałości betonu C20/25, stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKO-1

korpus żelbetowy o masie m = 297 kg
płyta denna o masie m = 86 kg
wieniec o masie m = 83 kg
wspornik plastikowy W2

Studnia kablowa SKO-2g
Studnia kablowa SKO-2g (głęboka) – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 2-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKO-2

korpus żelbetowy o masie m = 695 kg
płyta denna o masie m = 165 kg
wieniec o masie m = 190 kg
rura wspornikowa
wspornik plastikowy

Studnia kablowa SKO-4
Studnia kablowa SKO-4 – przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 4-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.
Dane techniczne:
klasa wytrzymałości betonu C20/25 stal A – III

Wyposażenie studni kablowej SKO-4:

korpus żelbetowy o masie m = 1056 kg
płyta denna o masie m = 264 kg
wieniec o masie m = 190 kg
nakrywa ciężka o masie m=140 kg
rura wspornikowa
wspornik plastikowy

Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1
Szczudło żelbetowe typ A-1 lub szczudło żelbetowe typ B to fundament żelbetowy służący do posadowienia słupa drewnianego w gruncie. Szczudło w celu ustabilizowani w gruncie może zostać wzmocnione belka ustojowa BUC. Do przykręcenia słupa drewnianego do szczudła służy obejma stalowa OB-18.

Zabezpieczenia studni ZPRC (typu PIOCH)
Studnia może zostać zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. W celu zabezpieczenia we włazie (korpusie) studni można zamocować:

1. Zabezpieczenie ocynkowane ZPRC
2. Zamek ryglowy
Zamknięcie zabezpieczenia występuje w dwóch wersjach:
a. zamkniecie na kłódkę
b. zamkniecie na zamek ABLOY

Scroll to Top